Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği

KAVEG

Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

6. Olağan Genel Kurul Toplantısı 5 Ocak 2014 Pazar günü yapılmış. Yönetim Kurulu’na aşağıdaki üyeler seçilmiştir:

Prof. Dr. Güler Yalçın (M. Ü. Öğretim Üyesi), Başkan
Atilla Küçükkayıkçı (Emekli Öğretmen), Başkan Yrd.
Öznur Tutkun (Ögretmen), Genel Sekreter
Hüsamettin Özfidan (Emekli Ögretmen), Sayman
Av. Metin Yaltı, Üye
Reyhan Dursun Meral (Serbest meslek), Üye
Ezgi Tekinson (Sanatçı), Üye