KÖY ENSTİTÜLERİNİ ARAŞTIRMA VE EĞİTİMİ GELİŞTİRME DERNEĞİ

 İstiklal Caddesi, Suriye Pasajı, Kat: 4, No:15-16 VATEV Tünel, Beyoğlu

Tel:  0212 292 00 69 Fax: 0212 292 00 70

(Sekreter pazar pazartesi hariç saat: 13.00-17.00) Fax: 0212 292 00 70

e-posta: kaveg@koyenstituleriegitim.org

 

Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği (KAVEG)

 

SEMPOZYUM

17-18 Nisan 2008

 

EĞİTİM MİRASIMIZ KÖY ENSTİTÜLERİ

UYGULANABİLİRLİĞİ VE MODEL ÇALIŞMALAR

 

 

17 Nisan 2008 Perşembe

 

Akadlar Kültür Merkezi Konferans Salonu ve Fuayesi

Zeytinoğlu Cad. No: 8, Akadlar / İstanbul

 

AÇILIŞ VE  KONUŞMALAR

09.30-10.30

Prof. Dr. Güler YALÇIN, Köy Enstitülerini

Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği Başkanı

İsmail ÜNAL, Beşiktaş Belediye Başkanı

Prof. Dr. İsa EŞME, YÖK Üyesi

 

DİNLETİ

10.30-10.45:

Köy Enstitülerinde Öğrendiğim Şarkılardan

Solo: Halime KOCATAŞ, Arifiye Köy Ens.

Piyano: Prof. Dr. Filiz KAMACIOĞLU, Marmara

Üniv.. Güzel Sanatlar Fak.

 

TONGUÇ BABA (CD)

Beste: Ahmet YOL, Arifiye ve Hasanoğlan Yüksek Köy Ens.

Güfte: Mehmet BAŞARAN, Yazar, Kepirtepe ve Hsanoğlan Yüksek Köy Ens.

Prof. Dr. Yücel ELMAS ve Ydr. Doç. Dr. Bülent HALVAŞI yönetiminde, Marmara Üniversitesi

Atatürk Eğitim Fak. Müzik Eğitimi Bölümü Korosu

 

ÇİFTELER KÖY ENSTİTÜSÜ

Oturum Başkanları: Refet Özkan, Prof. Dr. Adil Türkoğlu

 

10.45-11.15: Çifteler Köy Enstitüsü’nde Eğitim Öğretim-Teknik Ders ve Kültürel Çalışmalar

Abdullah ÖZKUCUR, Çifteler Köy Ens. ve Hasanoğlan Yüksek Köy Ens., Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eitim Vakfı Kurucu Üyesi                                                                                                                                                                                                                                      

11.15-11.30: Kahve Arası

 

11.30-12.00: Çifteler Köy Enstitüsü’nde Üretim ve Beslenme

Ali YILMAZ, Çifteler Köy Ens. ve Hasanoğlan Yüksek Köy Ens.                                                                                                                                                    

 

12.00-12.30: Çifteler Köy Enstitüsü'nde Üretici İş Eğitimi İlkesinin Uygulanması ve Sonuçları

Murat BURGAÇ, Anadolu Üniv., Edebiyat Fak. Tarih Bölümü Araş. Gör.

 

12.30-13.00: Belgesel Film Gösterimi: Çifteler Köy Enstitüsü, Yönetmen: Ahmet SONER

 

Öğle Arası: 13.00-13.30

 

ÇİFTELER’DE  KÜLTÜREL İŞLEVLİ YAPI/YAPILAR TASARIMI

 

Oturum Başkanları:  Doç. Dr. Murat Soygeniş, Dr. Ayşe Nasır

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kartal Temsilciliği tarafından “Çifteler’de  Kültürel İşlevli Yapı/Yapılar Tasarımı„ konulu bitirme ödevi yapan Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fak. mezunu genç mimarlara ödüllerinin verilmesi

 

13.30-14.00: Çifteler'de Organik Tarım Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü

Ayşegül GEMİCİOĞLU Yıldız Teknik Üniv., Mimarlık Fak. 

Ekin BARLAS Yıldız Teknik Üniv., Mimarlık Fak.

14.30-15.00: Çifteler Sanat Merkezi

Emel UYGUN Yıldız Teknik Üniv., Mimarlık Fak.

18 Nisan 2008, Cuma

 

 

KÖY ENSTİTÜLERİ SİSTEMİ

 

Oturum Başkanları: Prof. Dr.  Ayla Oktay, Prof. Dr. Filiz Kamacıoğlu

 

10.00-10.30: Türk Eğitim Sisteminde Köy Eğitmenleri

Barış ARSLAN, Nişantaşı Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni

 

10.30-11.00: Köy Enstitülerinde Ekip Çalışmaları, İmece ve Yurt Gezileri

Refet ÖZKAN, Gönen Köy Enstitüsü

 

11.00-11.15: Kahve Arası

 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali Baykal, Yrd. Doç. Dr. Kamile Hamiloğlu

 

11.15-11.45: Türkiye Öğretmen Yetiştirme Geleneğinde Köy Enstitüleri Modeli

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK, Marmara Üniv. Atatürk Eğitim Fak.

 

11.45- 12.15: Özgün Bir Yüksek Öğrenim Modeli: Yüksek Köy Enstitüsü

Prof. Dr. Güler YALÇIN, Marmara Üniv. Ecz. Fak., Kaveg Başkanı ve Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Kurucu Üyesi

 

12.15-12.45: Köy Enstitüleri Mirasının Tarihselliği ve Güncelliği: Diyalektik Bir Bakış

Dr. Seçkin ÖZSOY, Ankara Üniv., Eğitim Bilimleri Fak.

 

12.45-13.30: Öğle Arası

 

GELECEĞİN İŞ VE YAŞAM OKULLARI

 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ömür Akyüz, Dr. Seçkin Özsoy

 

13.30-14.00: Okul Tasarımında Örnek Yaklaşım: Köy Enstitüleri

Prof. Dr. Ali BAYKAL, Boğaziçi Üniv., Eğitim Fak. Dekanı

 

14.00-14.30: Köy Enstitülerinden Kent Enstitülerine

Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU, Adnan Menderes Üniv., Eğitim Fak. Dekanı

 

14.30-14.45: Kahve Arası

 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Münire Erden, Prof. Dr. Cemil Öztürk

 

14.45-15.15: Güncel Öğretmen Yetiştirme Felsefe ve Yöntemleri Açısından Köy Enstitüleri İzlenceleri

Yrd. Doç. Dr. Kamile HAMİLOĞLU, Marmara Üniv., Atatürk Eğitim Fak.

 

15.15-15.45: Köy Enstitülerinde Müzik Eğitiminin Bugünün Eğitim Sistemine Uygulanabilirliği

Tuğçem KAR, Marmara Üniv., Atatürk Eğitim Fak. Öğr. Elemanı

Filiz KAMACIOĞLU, Marmara Üniv., Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Üyesi

 

 

 

 

Not: KATILIM ÜCRETSİZDİR.

FUAYEDE KİTAP VE CD STANDIMIZ  BULUNACAKTIR.

 

 

 

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Güler Yalçın, KAVEG Başkanı, Marmara Üniv. Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Filiz Kamacıoğlu, KAVEG Başkan Yardımcısı, Marmara Üniv. Öğr. Üyesi

Doç. Dr. Murat Soygeniş, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fak. Öğr. Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Kamile Hamiloğlu, KAVEG Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi Öğr. Üyesi

Ezgi Tekinson, KAVEG Yönetim Kurulu Sekreteri

 

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ali Baykal, Boğaziçi Üniv., Eğitim Fak. Dekanı

Prof. Dr. Adil Türkoğlu, Adanan Menderes Üniv., Eğitim Fakültesi Dekanı

Dr. Ayşe Nasır, Mimar

Prof. Dr. Ayla Oktay, Marmara Üniv., Atatürk Eğitim Fak. Dekanı

Prof. Dr. Cemil Öztürk, Marmara Üniv., Atatürk Eğitim Fak. Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Filiz Kamacıoğlu, Marmara Üniv. Güzel Sanatlar Fak. Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Güler Yalçın Marmara Üniv., Ecz. Fak. Öğr. Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Kamile Hamiloğlu, Marmara Üniv., Atatürk Eğitim Fak. Öğr. Üyesi

Doç. Dr. Murat Soygeniş Yıldız Teknik Üniv., Mimarlık Fak. Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Münire Erden Yıldız Teknik Üniv., Eğitim  Fak. Dekanı

Prof. Dr. Ömür Akyüz, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fak. Dekanı

Prof. Dr. Rıfat Okçabol, Boğaziçi Üniv., Eğitim Fak. Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Zekai Görgülü, Yıldız Teknik Üniv., Mimarlık Fak. Dekanı

 

 

 

 

 

 

 

 

ESKİŞEHİR KAVEG TEMSİLCİLİĞİ

KÖY ENSTİTÜLERİ 68. KURULUŞ YILI ETKİNLİKLERİ

 

 

21-26 NİSAN 2008

Büyükşehir Belediyesi Haller Gençlik Merkezi Sergi Salonu

ÇİFTELER’DE MİMARİ PROJE TASARIMLARI

VE KÖY ENSTİTÜSÜ FOTOĞRAFLARI SERGİSİ

Açılış Kokteyli: 21 NİSAN 2008 Saat: 17.00

 

22 NİSAN 2008

Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi

KÖY ÖĞRETMEN OKULU’NDAN YÜKSEK KÖY ENSTİTÜSܒNE

KÖY ENSTİTÜLERİ SİSTEMİ

ÇİFTELER ÖRNEĞİ VE ÇİFTELER’DE MODEL ÇALIŞMALAR

 

 

Açılış ve Konuşmalar

 

10.00-10.30

Tonguç’un Rehberliğinde Geleceğin İş ve Yaşam Okulları ve KAVEG 

Prof. Dr. Güler YALÇIN

Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği (KAVEG) Başkanı

 

Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı

            

10.30-10.40

Şiir: Köy Enstitüsü Destanı

Muharrem KUBAT Araştırmacı Yazar, Çifteler Köy Ens. Mezunu

 

10.40-11.00

Konu: Sosyal ve Kültürel Konumu Açısından Çifteler Köy Enstitüsü     

İlyas KÜÇÜKCAN Araştırmacı Yazar, Çifteler Köy Ens. mezunu

 

11.00-11.20

Köy Eğitiminin Belkemiği: Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü

Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fak., Eğitim Bilimleri

Bölüm Başkanı

 

11.20-11.40

Neşet TINAZTEPE Yazar, Çifteler Köy Ens. Mezunu, KAVEG Onursal Temsilcisi

Çifteler Köy Enstitüsü’nde İş Eğitimi

 

11.40-12.00

Köy Enstitülü Öğretmenlerden Anılar

 

 

12.00-13.00

Öğle Arası

 

13.00-13.20

Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nde Eğitim ve Öğrenim, Kuruluş ve Kapanış Öyküsü

Prof. Dr. Güler YALÇIN KAVEG Başkanı

 

13.20-13.40

Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nden Anımsadıklarım

Ali ÖZER Kızılçullu Köy Ens. ve Yüksek Teknik Öğretmen Okulu mezunu

 

13.40-14.00

Belgelerle Çifteler Köy Enstitüsü

Murat BURGAÇ Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fak., Tarih Bölümü Araş. Gr.

 

14.00-14.20

Köy Enstitülerinde Beden Eğitimi ve Milli Oyunlar

Veli Onur ÇELİK  Anadolu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

 

14.20-14.40

Emel UYGUN Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fak. mezunu

Çifteler’de Model Çalışmalar: Kültürel İşlevli Yapı/Yapılar Tasarımları

Sanat Merkezi, Emel Uygun

Organik Tarım Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Tarım Araştırma Merkezi

Kırılmalar

Müzik Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

 

 

23 NİSAN 2008

Gezi: Frig Medeniyeti ve Seyitgazi Türbesi

 

Düzenleyen Kurumlar:

Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği (KAVEG)

KAVEG Eskişehir Temsilciliği

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

 

Katkı yapan kurumlar:

Eskişehir Sanat Derneği

Eğit-Der Eskişehir Şubesi

 

 

 

 

 

 

 

 

KARMA RESİM SERGİSİ

KÖY ENSTİTÜLERİ ANIMSAMALAR

 

Aralarında Prof. Dr. Hasan Pekmezci, Prof. Dr. Fikri Cantürk, Ender Dandul, İrfan Ertel, İsmail Gümüş, Sefer Öztürk, Mehmet İleri, Nuran Gülen Dağlı ve Eren Eyüboğlu’nun da bulunduğu 50’den fazla ressam dostumuzun orijinal yağlı boya, sulu boya ve baskı resimlerinden oluşan KARMA RESİM SERGİMİZ, 9-17 Mayıs 2008 tarihleri arasında Mali Müşavirler Odası’nın İstiklal Caddesi No: 146 Beyoğlu adresindeki  Sergi Salonu’nda saat 10.00-19.00 saatleri arasında izlenebilir.

 

Açılış Kokteyli: 9 Mayıs 2008, Saat: 18.30 da yapılacaktır.

 

Karma Resim Sergisi’nden sağlanacak gelir derneğimizin yayınlamayı planladığı „Beşikdüzü Köy Enstitüsü Hikayesi Bitmedi“ kitabının devamı niteliğindeki köy enstitüsü fotoğraf albümleri için kullanılacaktır.

 

Sergimizi gezerken köy enstitülerinde müzik ve eğitimi anlatmak üzere yaklaşık 65 arşiv fotoğrafından hazırlanmış anımsamalarla, 1940’ların Türkiyesi’nin aydınlık ve demokrat yüzüne bir yolculuk da yapacaksınız.