KÖY ENSTİTÜLERİNİ ARAŞTIRMA VE EĞİTİMİ GELİŞTİRME DERNEĞİ

 İstiklal Caddesi, Suriye Pasajı, Kat: 4, No:15-16 VATEV Tünel, Beyoğlu

Tel:  0212 292 00 69 Fax: 0212 292 00 70

(Sekreter pazar pazartesi hariç saat: 13.00-17.00) Fax: 0212 292 00 70

e-posta: kaveg@koyenstituleriegitim.org

 

Duyurular

KAVEG

KÖY ENSTİTÜLERİNİ ARAŞTIRMA VE

EĞİTİMİ GELİŞTİRME DERNEĞİ

 

 

                                                                               24.12.2009

Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Ocak 2010 PAZAR günü saat 11:00'de
İstiklal Cad. Suriye Pasajı Kat: 4 No: 15, Beyoğlu /İstanbul (Tel: 0212 2920069-2920070, pazartesi hariç öğleden sonra) adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 31.Ocak.2010 PAZAR günü aynı gündemle aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelere duyurulur.


YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1-Açılış ve Saygı duruşu,
2-Yoklama,
3-Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi,
4-Faaliyet raporunun okunması müzakeresi ve onayı,
5-Bilançonun takdimi görüşülerek onayı,
6-Denetleme Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,
7-Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibraları,
8-Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve onaylanması,
9-Seçimler,
- Yönetim Kurulunun 7 asil ve 7 yedek üye seçiminin yapılması,
- Denetim Kurulunun 3 asil ve 3 yedek üye seçiminin yapılması,
10-Dilek ve temenniler,
11-Kapanış.

 

Prof. Dr. Güler Yalçın
Köy Enstitülerini Araştırma Ve Eğitimi Geliştirme
Derneği Başkanı