KÖY ENSTİTÜLERİNİ ARAŞTIRMA VE EĞİTİMİ GELİŞTİRME DERNEĞİ

 İstiklal Caddesi, Suriye Pasajı, Kat: 4, No:15-16 VATEV Tünel, Beyoğlu

Tel:  0212 292 00 69 Fax: 0212 292 00 70

(Sekreter pazar pazartesi hariç saat: 13.00-17.00) Fax: 0212 292 00 70

e-posta: kaveg@koyenstituleriegitim.org

 

Duyurular

 

 

KÖY ENSTİTÜLERİNİ ARAŞTIRMA VE EĞİTİMİ GELİŞTİRME DERNEĞİ

KAVEG GENEL KURULU DUYURUSU

 

Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği’nin 5. Olağan Genel KurulToplantısı 22 Ocak 2012 Pazar günü saat 13.00 de İstiklal Cad. Suriye Pasajı Kat: 4 No: 15 Beyoğlu İstanbul (Tel: 0212 292 00 69-70) adresinde aşağıda yazılı gündemde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı durumda 2. Toplantı 29 Ocak 2012 Pazar günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Değerli üyelerimize duyurur, iyi yıllar dileriz. KAVEG Yönetim Kurulu

 

Gündem:

1. Açılış ve saygı duruşu

2. Yoklama

3. Başkanlık Divanı seçimi

4. Etkinlik raporu okunması, görüşülmesi ve onayı

5. Bilançonun sunulması, görüşülmesi ve onayı

6. Denetleme raporunun okunması, görüşülmesi ve onayı

7. Yönetim Kurulu ve Denetme Kurulu’nun ibraları

8. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması

9. Seçimler: Yönetim Kurulu 7 asil, 7 yedek üye seçiminin yapılması, Denetim Kurulu

    3 asil, 3 yedek üye seçiminin yapılması

10. Dilekler