KÖY ENSTİTÜLERİNİ ARAŞTIRMA VE EĞİTİMİ GELİŞTİRME DERNEĞİ

 İstiklal Caddesi, Suriye Pasajı, Kat: 4, No:15-16 VATEV Tünel, Beyoğlu

Tel:  0212 292 00 69 Fax: 0212 292 00 70

(Sekreter pazar pazartesi hariç saat: 13.00-17.00) Fax: 0212 292 00 70

e-posta: kaveg@koyenstituleriegitim.org

 

 

 

 

KURULUŞ

 

23. Haziran. 2003; İsmail Hakkı Tonguç’u kaybedişimizin 43. Yılında İstanbul’da kuruldu.

Derneğimizin Amaçları

 

Köy Enstitüleri’nin eğitim felsefesi ve günümüz eğitim sistemine ilişkin bilimsel çalışmalar,

ulusal ve uluslararası seminer/sempozyumlar ve yarışmalar düzenlemek, bu konuya ilişkin

çalışmaları desteklemek.

Eğitim kurumları, yerel yönetimler, kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları ile

uluslararası ilişkiler içinde projeler geliştirmek ve uygulanması için gerekli koşulları yaratmak.

Köy Enstitüleri’nin bina ve arazi durumlarını incelemek, iyileştirme ve onarım çalışmalarına

öncülük etmek; konuyla ilgili resim, bilgi ve belgeleri bir araya toplayarak arşiv ve müze

oluşturmak.

Köy Enstitülerinin eğitim sisteminin günümüz koşullarına göre yorumlanarak yeniden hayata

geçirilmesi için her platformda ve her türlü  girişimde bulunmak ve yapıcı bir tutum içinde

olmak.

 

Kurucu Üyelerimiz

 

1. Prof. Dr. Güler Yalçın (Marmara Univ. Ecz. Fak.) (Kurucu Başkan)           

2. Karabey Aydoğan (İst. Büyük Sehir Kent Ork. Müdürü)  

3. Seyfi Bilen (Emekli öğretmen)                          

4. Sönmez Dede Baykurt  (Ögretmen)                                     

5. Dilek Çankaya (B.Ü. Eğitim Fak. Araş. Görevlisi) 

6. Ramazan Çavdar (Gölköy Ens. Vakfı Başkanı)                         

7. Gülden Güntekin (Emekli Öğretmen)                                          

8. Nazım Güvenç (Gazeteci/Dünya Gazetesi)                             

9. Onur Seçkin (Boğaziçi Üniversitesi Öğrencisi)                      

10. Prof. Dr. Rıfat Okçabol, (B.Ü. Eğitim Fak.)

11. Prof. Dr. Yusuf Avcı  (İst. Üniv. Hasan Ali Yücel Eğt. Fak. Dekanı)

12. Prof. Dr. İsa Esme (Maltepe Univ. Eğitim Fakültesi Dekanı)
13. Prof. Dr. Onder Kayhan (Muğla Üniv. GSF Dekanı)
14. Ali Kasım İlhan (K.Ens. ve Cagdas Eğ. Vakfı uyesi)
15. Emin Ekinci (Eğitim Sen 7 nolu Sube Bşk.)
16. Mahir Sancı (Lader Üyesi)
17. Emine Çayır (Kepirtepe Köy Ens.Vakfı üyesi)
18. Seyit Özer (Em. Öğretmen)
19. Nedim Gürsoy (İlkoöğretim Müfettişi)
20. Zeynel Pur (Emekli Öğretmen)
21. İrfan Ertel (Ressam)
22. Ender Dandul (Ressam)
23. Suna İlhan (Memur)
24. Dr. Hayal Köksal (B.Ü. Öğretim Üyesi)
25. Erkan Bayhan (Eğitim Bilimleri Uzmanı)

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

3. Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Ocak 2008 PAZAR günü yapıldı. Yönetim Kurulu’na aşağıdaki üyeler seçildi.

 

Asil Yönetim Kurulu Üyeleri:

 

Prof. Dr. Güler Yalçın, M. Ü. Öğretim Üyesi, Başkan

Prof. Dr. Filiz Kamacıoğlu, M. Ü. Emekli Öğretim Üyesi, Başkan Yrd.

Ezgi Tekinson, Emekli sanatçı, Dernek Genel Sekreteri

Nazım Güvenç, Gazeteci, üye

Yrd. Doç. Dr. Kamile Hamiloğlu, M.Ü. Atatürk Eğitim Fak. Öğretim Üyesi, üye

Nazmiye Akça, Emekli öğretmen, üye

Gülay Şahin, sayman

 

Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri:

 

Halime Kocataş, Arifiye KE, 1944 mezunu emekli öğr.

Sadık Albayrak, Yazar

Fazilet Özenç, Filolog (İ. Ü. Yabancı Diler Bölümü Dil Merkezi Okutmanı)

Öznur Tutkun, Öğretmen, Okul Öncesi sınıfı

İsmail Boyacıoğlu, Emekli Makine Mühendisi

Ahmet Sezai Yıldırım, Aksu KE mezunu emekli öğretmen

 

YK toplantilari asil ve yedek üyelerin katılımıyla yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

KÖY ENSTİTÜLERİNİ ARAŞTIRMA VE EĞİTİMİ GELİŞTİRME DERNEĞİ  TÜZÜĞÜ