Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği

KAVEG

Hakkımızda

KAVEG NE ZAMAN KURULDU?

İlk toplantılar 1995 yılında başladı. 2003 yılında Dernekleşme gündeme geldi ve ileri yıllarda benzeri derneklerle federasyon şeklinde biraraya gelmek fikri benimsenerek, kısa adı KAVEG olan Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği kuruldu. Merkez İstanbul’dur. Anadolu’da temsilciliklerimiz vardır. Derneğimizin kuruluş günü şairimiz Mehmet BAŞARAN’ın önerisiyle, İsmail Hakkı Tonguç’u kaybettiğimiz gün olan 23 Haziran olarak belirlendi. Çoğunluğu eğitimci ve sanatçıdan oluşan 24 kurucu üyemiz vardır.

ÖNCELİKLERİMİZ

Proje ve Yayınlar:

Köy Enstitüsü konulu araştırmalara destek olmak. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları desteklenmiş, seminer/sempozyumlar düzenlenmiş, belgeseller

yapılmıştır. Konuyla ilgili bilgi ve belgeler toplanmış, bir kitaplık oluşturulmuştur. Kitap fuarlarına katılınmıştır.

Derneğimiz adına yayınlanmış 6 temel kitabımız, 2 belgeselimiz vardır.

PROJELER

Köy Enstitüleri’nin bina ve arazi durumları izlenmiş, iyileştirme ve onarım çalışmaları için aşağıda belirteceğimiz pilot bir çalışmaya; ayrıca mimarlık fakültesi öğrencilerinin köy enstitüleri felsefesi temelinde yaptığı mezuniyet projelerine destek verilmiştir.

KÖY ENSTİTÜSÜ İLKELERİ TEMELİNDE “Çifteler’de Kültürel İşlevli Yapı/Yapılar” SON SINIF BİTİRME ÖDEVİNE DESTEK

Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nden Doç. Dr. Murat SOYGENİŞ danışmanlığında “Çifteler’de Kültürel İşlevli Yapı/Yapılar” başlıklı öğrenci bitirme projeleri. Başkanımız Prof. Dr. Güler Yalçın Jüri üyesi.

ÇİFTELER ENSTİTÜSÜ (Yunus Emre Anadolu Lisesi) YATAKHANE BİNASININ YENİDEN İŞLEVLENDİRİLME PROJESİ

Doç. Dr. Murat SOYGENİŞ danışmanlığında Yunus Emre Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü ve Kaveg’in desteği ile gerçekleşen Çifteler Köy Enstitüsü Yatakhane Binasının Yeniden İşlevlendirmesi Projesi derneğimiz tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili Genel Müdürlüğü’ne sunulmuştur.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ KÖY ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA MERKEZİ İLE ORTAK ÇOKDİSİPLİNLİ KIRSAL ALAN PROJESİ

Halen kapanmış bulunan “Marmara Üniversitesi Köy Enstitüsü Araştırma Merkezi” ile birlikte Eskişehir Valiliğinin de destek verdiği “Eskişehir Seyitgazi Bardakçı Köyü’nün İçinden Canlandırılması Projesi” başlıklı çok disiplinli bir halk eğitimi projesi gerçekleştirilmiştir. Sözü geçen proje kapsamında köyün su ve toprakta 54 elementin analizi yapılmış ve Doç. Dr. Alper Baba tarafından toprağın jeolojik özellikleri incelenmiş ve rapor edilmiştir. Köy halkına ziraat ve sağlık konularında seminerler verilmiş, 200 kişiye kapsamlı bir sağlık kontrolu yapılmış (ilk olarak tansiyon ölçümü, kan gurubu tayini, daha sonra 13 kalem biyokimyasal analiz) ve sonuçlar köydeki sorumlu hekime teslim edilmiştir. Ayrıca, köyün özgün dokumaları ortaya çıkarılmış ve sonuçları bilimsel bir kongrede sunulmuştur.

YAYINLARIMIZ  

“Beşikdüzü Köy Enstitüsü Hikayesi Bitmedi, Kaveg Yay., 2008, G. Yalçın, F. Kamacıoğlu”

Eğitim Mirasımız Köy Enstitüleri ve Uygulanabilirliği, Kaveg-Literatür Yay., 2008, kollektif”, (Sempozyum Kitabı),

Köy Enstitüleri Sistemine Toplu Bir Bakış, N. Altunya, 2. Baskı, Kaveg Yay., 2009, İstanbul

Ferit Oğuzbayır’a 115. Yıl Armağanı Köy Enstitüleri*, 2015, İstanbul,

Köy Enstitülerinden Doğan Edebiyat” G. Yalçın, S. Albayrak, A. Küçükkayıkçı, Kaveg Yay., 2015, İstanbul.

Canlandırılan Ütopya, Prof. Dr. Güler Yalçın, E-yay.,   

Suçumuz Köy Enstitülü Olmak, Hamdi İlker, E-yay.,    

*29- 30 Kasım 2014 tarihinde Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı ve Oğuzbayır ailesinin katılımı, Foça Belediyesi’nin katkıları ile Foça’da gerçekleştirilmiş olan Ferit Oğuzbayır’a 115. Yıl Armağanı Köy Enstitüleri’nden Doğan Edebiyat” etkinliği kitap haline getirilmiştir.

 

BELGESELLERİMİZ

Projeleri Prof. Dr. Güler Yalçın’a ait olan “Kepirtepe’den Üstünler Geçti” “Umuda İlk Adım” isimli iki belgesel yapmıştır.

ANMA TOPLANTILARI, EDEBİYAT SOHBETLERİ, DİNLETİLER, GEZİLER VE SERGİLER

Belediye, üniversite, dernek ve vakıflarla işbirliği ve dayanışma içinde anma toplantıları, edebiyat sohbetleri, dinletiler, geziler düzenlemiştir. Fotoğraf sergileri ve karma resim sergileri açılmış; belgesel film gösterileri yapılmıştır.

2100 yılında 29. Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarı’nda “İkinci Ve Üçüncü Nesilde Geleceğe 70 Yıllık Efsane Köy Enstitüleri” başlıklı geniş kapsamlı bir Fotoğraf, Kitap ve Efemera Sergisi gerçekleştirmiştir.  Köy Enstitüsü çıkışlı yazarlar, şairler ve öğretmen örgütlenmesine emek vermiş olanlarla;

Onur Belgeleri: Köy Enstitüleri’nde müdürlük/öğretmenlik yapmış olanlara onur belgeleri verilmiştir.

ÜYELERİMİZİN EĞİTİME DESTEKLERİ

Üyelerimizin Öğrenci Destekleri: Maden kazası faciasından bir hafta sonra Soma’ya gidilmiş, kazadan sağ kurtulan 20 ailenin adres ve iletişim bilgileri alınmış, bir defaya mahsus olmak üzere üyelerimiz kız öğrencisi olan ailelere destek olmuş, daha sonra üç üyemizin üç öğrenciye desteği devamlılık kazanmıştır. Bu sayıyı artırmak dileğindeyiz. 

Ziyaret: Soma’da Sayın Engin Tonguç ve eşi adına açtığı Kız Öğrenci Yurdu ziyaret edilmiştir.

HEDEFLERİMİZ

On ikinci yılını tamamlayan KAVEG, eğitim ve sanat alanlarındaki üretken ve öncü tutumunu Köy Enstitüsü ilkelerine sıkı sıkıya bağlı ve ilkeli olmasına, dostlarının değerli desteğine borçludur.

Yukarıda belirttiğimiz başlıklardaki çalışmalar sürmektedir.

Köy Enstitüleri konusunda çeşitli açılardan uzmanlaşmış eğitim verebilecek beş kişilik çekirdek bir ekibimiz bulunmaktadır. Bu ekibin çalışmalarını çeşitli mesleklerden gönüllülere genişletilip günümüze uyarlanması konusunda çalışmalar yapılması planlanmaktadır.