Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği

KAVEG

Köy Enstitülerinin Temelini Atanlar; Yücel, Tonguç, Ferit Oğuz Bayır ve “Köyün Gücü” / M. Orhan Nasuhoğlu

KÖY ENSTİTÜLERİNİN TEMELİNİ ATANLAR; YÜCEL, TONGUÇ, FERİT OĞUZ BAYIR VE “KÖYÜN GÜCÜ”

M. Orhan NASUHOĞLU, Simav Turizm, Kültür ve Kalkınma Derneği Yön.Kur.Bşk.                                                                                                                      

ÖZ:“Kemalist rejim, köyü, sosyal çekirdek sayılan bu toprak birliğini kalkındıracak realist eğitim organını arıyordu.”(1) Bu arayış Milli Eğitim Bakanları; Mustafa Necati ile başlamış, Saffet Arıkan döneminde olgunlaşmış ve Hasan Ali Yücel’le “Anadolu Eğitim Devrimi Köy Enstitüleri’ne” ulaşmıştır. Hasan Ali Yücel’in İlk Öğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç, Şube Müdürü ise Ferit Oğuz Bayır öğretmendir. Bu döneme Bayır öğretmenin, bu çalışmada esas materyalimiz olan, “Köyün Gücü” kitabının ışığıyla bakacağız.  Devamini oku

EĞİTİM DÜNYASI VE EĞİTİM DOSTLARININ KÖY ENSTİTÜLERİ 74. KURULUŞ YILINI KUTLUYORUZ!

EĞİTİMİN DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK EN GÜÇLÜ ARAÇ OLDUĞUNA  İNANCIMIZLA, 74. KURULUŞ YILIMIZDA

İSMAİL HAKKI TONGUÇ
VE HASAN ALİ YÜCEL’İ,

ONLARLA BİRLİKTE KURULUŞTA VE SONRAKİ YILLARDA BÜYÜK EMEKLERİ OLAN FERİT OĞUZ BAYIR VE TÜM DEĞERLİ EĞİTİM EMEKÇİLERİNİ SAYGIYLA ANIYORUZ.

ONLARIN MİRASININ YENİDEN HAYATA GEÇECEĞİ VEGÜNÜMÜZDE EĞİTİM SORUNLARI YAŞAYAN DÜNYA ÜLKELERİNE YENİDEN ÖRNEK OLACAĞI UMUDUYLA
NİCE 17 NİSANLARA!

KAVEG 6. Olağan Genel Kurulu

KÖY ENSTİTÜLERİNİ ARAŞTIRMA VE EĞİTİMİ GELİŞTİRME DERNEĞİ
KAVEG
GENEL KURULU DUYURUSU

Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği’nin 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı 5 Ocak 2014 Pazar günü saat 13.00′te İstiklal Cad. Suriye Pasajı Kat: 4 No: 15 Beyoğlu İstanbul (Tel: 0212 292 00 69-70) adresinde aşağıda yazılı gündemde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı durumda 2. Toplantı 12 Ocak 2014 Pazar günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Değerli üyelerimize duyurur, iyi yıllar dileriz.

KAVEG Yönetim Kurulu

Gündem:

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Yoklama
3. Başkanlık Divanı seçimi
4. Etkinlik raporu okunması, görüşülmesi ve onayı
5. Bilançonun sunulması, görüşülmesi ve onayı
6. Denetleme raporunun okunması, görüşülmesi ve onayı
7. Yönetim Kurulu ve Denetme Kurulu’nun ibraları
8. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması
9. Seçimler: Yönetim Kurulu 7 asil, 7 yedek üye seçiminin yapılması, Denetim Kurulu 3 asil, 3 yedek üye seçiminin yapılması
10. Dilekler

Mustafa Aydoğan’ı 30 Kasım 2013 Tarihinde Kaybettik

Çifteler Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü çıkışlıydı.
O, ömrünü köy enstitüleri çalışmalarına adamıştı.
Bu konuda yapılan yanlışların düzeltilmesi konusunda daima büyük bir titizlik gösterdi.
Köy Enstitüleri hakkındaki bilgilerin sistematik olarak derlenmesi ve yayınlanması konusunda büyük bir emek verdi.
Çalışmalarını sessizce yapar, sessizce yayınlardı.
Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı adına KÖY ENSTİTÜLERİ ile ilgili çok sayıda yayın yaptı.
Gençlere çok sayıda bilgi ve belge bıraktı.
Vefatı da sessizce oldu.
Ona sonsuz şükran borçluyuz.
Anısına saygılarımızla.

KAVEG YÖNETİM KURULU