Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği

KAVEG

DEĞERLI KAVEG ÜYESI

UYELIGINIZIN DEVAMI IÇIN

AD-SOYAD, TC KIMLIK NO, DOĞUM YILI VE MESLEK BILGILERINIZI

LÜTFEN AŞAĞIDAKI TELEFON NUMARASI VEYA

EPOSTA ADREMIZE IVEDILIKLE GÖNDERINIZ.

0530 825 88 36

kaveg@koyenstituleriegitim.org

LÜTFEN YILLIK AIDATINIZ OLAN 120 TL’yi

AŞAĞIDAKI DERNEK HESABIMIZA YATIRINIZ.

SIZLERIN DESTEK VE KATKILARINIZLA VARIZ.

TR45 0006 4000 0011 0253 6982 37

TURKIYE IŞ BANKASI RIHTIM ŞUBESI

BİLDİRİ ÇAĞRISI/CALL FOR PAPERS
IV. Uluslararası Rating Academy Kongresi/4. International Rating Academy Congress
Köy Enstitüleri ve Eğitimde Yeni Arayışlar/Village Institutes And New Researches In Education
02-03 Mayıs/May 2019
Çanakkale/TURKEY Devamini oku

KAVEG 8. Olağan Genel Kurulu

KÖY ENSTİTÜLERİNİ ARAŞTIRMA VE EĞİTİMİ GELİŞTİRME DERNEĞİ
(KAVEG)

GENEL KURULU DUYURUSU
Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği’nin 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı

07 Ocak 2018 Pazar günü saat 10.30 da Selimiye Mah. Burhan Felek Cad. No: 5 Üsküdar İstanbul (Tel 0216 2336 19 19) (Marmara Şahane Cafe) adresinde aşağıda yazılı gündemde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı durumda 2. Toplantı 14 Ocak 2018 Pazar günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Değerli üyelerimize duyurur, iyi yıllar dileriz.

KAVEG Yönetim Kurulu

Gündem:
1. Açılış ve saygı duruşu
2. Yoklama
3. Başkanlık Divanı seçimi
4. Etkinlik raporu okunması, görüşülmesi ve onayı
5. Bilançonun sunulması, görüşülmesi ve onayı
6. Denetleme raporunun okunması, görüşülmesi ve onayı
7. Yönetim Kurulu ve Denetme Kurulu’nun ibraları
8. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması
9. Seçimler: Yönetim Kurulu 7 asil, 7 yedek üye seçiminin yapılması, Denetim Kurulu 3 asil, 3 yedek üye seçiminin yapılması
10. Dilekler