Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği

KAVEG

BİLDİRİ ÇAĞRISI/CALL FOR PAPERS
IV. Uluslararası Rating Academy Kongresi/4. International Rating Academy Congress
Köy Enstitüleri ve Eğitimde Yeni Arayışlar/Village Institutes And New Researches In Education
02-03 Mayıs/May 2019
Çanakkale/TURKEY
Değerli Meslektaşlarım,
IRAC4  02-03 Mayıs 2019 tarihleri arasında Çanakkale/TÜRKİYE’de gerçekleştirilecektir. Kongrenin bu yılki teması, Köy Enstitüleri ve Eğitimde Yeni Arayışlarolarak belirlenmiştir.
Kongrenin iki temel amacı bulunmaktadır: Birincisi, özgün bir eğitim modeli olarak Köy Enstitüleri modelini günümüz koşullarında çağdaş bir eğitim modeli olarak gündeme taşımaktır. Kongrenin ikinci temel amacı ise eğitimde ortaya çıkan sorunlar karşısında gündeme gelen arayışları bir araya getirecek bir platform oluşturmaktır. Kongremiz temelde bir eğitim kongresi olmakla birlikte, konu ile ilişkilendirilebilen bütün alanlara açık olup, çok disiplinli ve disiplinler arası çalışmalara yer verilecektir.
Kongrenin teması ile ilgilenen bütün akademisyenleri, araştırmacıları, sanatçıları, öğretmenleri, sivil toplum kuruluşlarını ve öğrencileri bildiri sunmaya ve bu bilgi şölenine katılmaya davet ediyoruz
Kongrenin dili, İngilizce ve Türkçe’dir. Bildiri değerlendirme süreci hakemlerin onayına müteakip olacaktır. Bildiriler, Bilimsel Komiteden en az iki üye ve diğer bağımsız hakemler (ihtiyaç olması halinde) tarafından çift-kör hakem değerlendirmesi ile incelenecektir. Tam metinli bildiriler, Kongre kitabında basılacaktır. Ayrıca, tüm bildiriler uluslararası endeksli Rating Academy Dergilerinde hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlanacaktır.
Organizasyon komitemiz adına sizleri, Çanakkale’de gerçekleşecek olan bu Kongremize davet etmekten onur duyuyorum.
En iyi dileklerimizle,
Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN
Kongre Başkanı
Dear Colleagues,
IRAC4 will be held between 02-03 May 2019 in Çanakkale/Turkey. The theme of the Congress in this year isVillage Institutes And New Researches In Education..
The Congress has two main objectives: First one is to bring the Village Institutes into the agenda as a distinctive/specific model for modern education in today’s conditions. The second main objective of the Congress is to create a platform that will gather the challenges emerged in the field of education in changing world conditions. Although our Congress is principally related to education, it is also open to all areas that can be associated with the subject, and multidisciplinary and interdisciplinary studies will take place.
We invite all academics, researchers, artists, teachers, non-governmental organizations, and students who are interested in the theme of the Congress to present their papers and participate in this information festival.
The language of the conference is English and Turkish. According to established criteria and standards abstracts will be selected through the process of double-blind peer review by at least two members of the Scientific Committee and other independent reviewers (if necessary)Full-text papers will be printed in the Conference book. In addition, all papers will be published in the internationally indexed Rating Academy journals after the proper review process.
On behalf of our organizing committee, I am honored to invite you to this Congress which will take place in Çanakkale.
Best wishes,
Assoc. Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN
Congress President
ÖNEMLİ TARİHLER / IMPORTANT DATES
Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi/Deadline for Abstracts: Nisan/April 05, 2019
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi/Notification of Acceptance: Nisan/ April 06,2019
Erken Kayıt Bitiş Tarihi/ Early-Bird Registration Ends: Nisan/ April 19, 2019
Tam Metin Son Gönderme Tarihi/ Deadline for the Full Papers: Nisan/ April 21, 2019
Ayrıntılı Bilgi İçin: http://ratingacademy.com.tr/irac4/
Category: Genel