Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği

KAVEG

Genel Kurul

KÖY ENSTİTÜLERİNİ ARAŞTIRMA VE EĞİTİMİ GELİŞTİRME DERNEĞİ (KAVEG)

GENEL KURULU DUYURUSU
Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği’nin
9. Olağan Genel Kurul Toplantısı
19 Ocak 2020 Pazar günü saat 13.30′da Hasanpaşa Mahallesi, Kurbağalıdere Cd. 61/4, 34722 Kadıköy/İstanbul (Kadıköy Belediyesi karşısı) adresinde aşağıdaıda yazılı gündemde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı durumda 2. Toplantı 26 Ocak 2020 Pazar günü aynı gündemle, aynı yerde ve 13.30′da çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Değerli üyelerimize duyurur, iyi yıllar dileriz.

KAVEG Yönetim Kurulu

Gündem:
1. Açılış ve saygı duruşu
2. Yoklama
3. Başkanlık Divanı seçimi
4. Etkinlik raporu okunması, görüşülmesi ve onayı
5. Bilançonun sunulması, görüşülmesi ve onayı
6. Denetleme raporunun okunması, görüşülmesi ve onayı
7. Yönetim Kurulu ve Denetme Kurulu’nun ibraları
8. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması
9. Seçimler: Yönetim Kurulu 7 asil, 7 yedek üye seçiminin yapılması, Denetim Kurulu 3 asil, 3 yedek üye seçiminin yapılması
10.Dilekler ve kapanış

Category: Genel