Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği

KAVEG

Genel Kurul

KÖY ENSTİTÜLERİNİ ARAŞTIRMA VE EĞİTİMİ GELİŞTİRME DERNEĞİ (KAVEG)

10. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

 

21 Ocak 2022 Cuma günü saat 11.00′da Hasanpaşa Mahallesi, Kurbağalıdere Cd. 61/4, 34722 Kadıköy/İstanbul (Kadıköy Belediyesi karşısı) adresinde aşağıda yazılı gündemde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı durumda 2. Toplantı 28 Ocak 2022 Cuma günü aynı gündemle, aynı yerde saat 11.00′da çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Değerli üyelerimize duyurur, iyi yıllar dileriz.

KAVEG Yönetim Kurulu

 

Gündem:

1. Açılış ve saygı duruşu

2. Yoklama

3. Başkanlık Divanı seçimi

4. Etkinlik raporu okunması, görüşülmesi ve onayı

5. Bilançonun sunulması, görüşülmesi ve onayı

6. Denetleme raporunun okunması, görüşülmesi ve onayı

7. Yönetim Kurulu ve Denetme Kurulu’nun ibrası

8. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması

9. Seçimler: Yönetim Kurulu 7 asil, 7 yedek üye seçiminin yapılması, Denetim Kurulu 3 asil, 3 yedek üye seçiminin yapılması

10.Dilekler ve kapanış

Category: Genel