Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği

KAVEG

Genel Kurul

KÖY ENSTİTÜLERİNİ ARAŞTIRMA VE EĞİTİMİ GELİŞTİRME DERNEĞİ (KAVEG)

10. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

15 Nisan 2022 Cuma günü saat 11.00′de Hasanpaşa Mahallesi,
Kurbağalıdere Cd. 61/4, 34722 Kadıköy/İstanbul (Kadıköy
Belediyesi karşısı) adresinde aşağıda yazılı gündemde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı durumda 2. Toplantı 22 Nisan 2022 Cuma
günü aynı gündemle, aynı yerde saat 11.00′de çoğunluk
aranmaksızın yapılacaktır. Değerli üyelerimize önemli duyulur.

KAVEG Yönetim Kurulu

Gündem:

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Yoklama
3. Başkanlık Divanı seçimi
4. Etkinlik raporu okunması, görüşülmesi ve onayı
5. Bilançonun sunulması, görüşülmesi ve onayı
6. Denetleme raporunun okunması, görüşülmesi ve onayı
7. Yönetim Kurulu ve Denetme Kurulu’nun ibrası
8. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması
9. Seçimler: Yönetim Kurulu 7 asil, 7 yedek üye seçiminin
yapılması, Denetim Kurulu 3 asil, 3 yedek üye seçiminin yapılması
10.Dilekler ve kapanış

Category: Genel