Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği

KAVEG

11. Genel Kurul Toplantı Duyurusu

KÖY ENSTİTÜLERİNİ ARAŞTIRMA VE
EĞİTİMİ GELİŞTİRME DERNEĞİ (KAVEG)

11. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

07 Ocak 2024 Pazar günü saat 12.00′da Hasanpaşa Mahallesi, Kurbağalıdere Cd. 61/4, 34722 Kadıköy/İstanbul (Kadıköy Belediyesi karşısı) adresinde aşağıda yazılı gündemde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı durumda 2. Toplantı 14 Ocak 2024 Pazar günü aynı gündemle, aynı yerde saat 12.00′da çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Değerli üyelerimize duyurur, iyi yıllar dileriz.

KAVEG Yönetim Kurulu

Gündem:
1. Açılış ve saygı duruşu
2. Yoklama
3. Başkanlık Divanı seçimi
4. Etkinlik raporu okunması, görüşülmesi ve onayı
5. Bilançonun sunulması, görüşülmesi ve onayı
6. Denetleme raporunun okunması, görüşülmesi ve onayı
7. Yönetim Kurulu ve Denetme Kurulu’nun ibrası
8. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması
9. Seçimler: Yönetim Kurulu 7 asil, 7 yedek üye seçiminin yapılması, Denetim Kurulu 3 asil, 3 yedek üye seçiminin yapılması
10.Dilekler ve kapanış

Category: Genel